Utredare

Christian har utrett skolverksamhet från både det kommunala och statliga perspektivet. Tiden på Skolinspektionen har gett honom möjligheten att förstå och bedöma en skolvardag utifrån ett författningsperspektiv, vad som är ok och vad som behöver utvecklas.
Rektorers strategier i hur man strategiskt använder olika utvecklingsverktyg, bland andra ”Learning Study” har Christian utrett i Partille kommun. Han har erfarenhet av vad som skiljer en skola som vårdar sina utvecklingsinsatser så att de ger permanenta och positiva avtryck i verksamheten.

Våren 2015 arbetade jag som Tf förvaltningschef på Kompetens och arbetlivsförvaltningen i Falköpings kommun. Under hösten 2014 hade vi besök av Skolinspektionen som genomförde regelbunden tillsyn av vår verksamhet. I arbetet med att återkoppla på inspektörens protokollsanteckningar och att skriva fram åtgärder för utveckling utifrån skolbeslutet, valde jag att utnyttja Christians erfarenhet som skolinspektör. Hans råd gällande disposition och innehåll i våra svar till inspektionen var värdefulla för vår organisation och bidrog starkt till att resultatet av den regelbundna tillsynen blev en utgångspunkt för förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete.
Johan Lindell Tf. förvaltningschef på Kompetens och arbetlivsförvaltningen i Falköpings kommun