Styrelseutbildning

Att sitta i en styrelse för skolverksamhet är både utmanande och innebär ett stort ansvar.  Vår utbildning ger möjlighet för styrelsen att fylla hela ”huvudmannakostymen” och därmed uppfylla skollagens krav.

En effektiv styrelse arbetar inte bara lagenligt utan skapar förutsättningar för resultatförbättring i verksamheten.

Vi har erfarenhet av styrelsearbete med ambition att nå världsklass. Låt er styrelse bli inspirerad av detta tankesätt och era elever kommer att lära mer.

 

Vi anpassar utbildningen efter era behov och erbjuder

  •  workshop med styrelsen
  • halvdagsutbildning med presidiet
  • återkommande handledning med ordförande
  • annat upplägg