När Skolinspektionen kommer

När Skolinspektionen kommer till skolan/kommunen på tillsyn infinner sig ofta en osäkerhet och kanske lite nervositet.

Hur gör de denna gång?

Vad kommer deras beslut att innebära?

Hur förbereder vi personalen bäst?

Kan vi göra något för att undvika kritik?

Det finns mycket man som rektor och huvudman kan göra för att Skolinspektionens tillsyn ska bli mer förutsägbar och mindre osäker. Genom att ta del av våra ”dos and don´ts när Skolinspektionen kommer” förbereder ni er och verksamheten inför en tillsyn.

Ett beslut från Skolinspektionen kan innehålla omfattande kritik, formulerad på ”skolinspektionska”. Ofta blir det rektors uppgift att utifrån skolans utvecklingsarbete med klassrumsperspektiv formulera huvudmannens svar till myndigheten. Vi kan hjälpa er att fokusera insatserna på de kritikpunkter beslutet omfattar. Samtidigt kan vi bistå med att formulera och paketera huvudmannens svar. Det sparar tid och kraft för huvudmannen/skolan samtidigt som det väsentligt ökar möjligheten att Skolinspektionen bedömer att verksamheten svarat upp på kritiken.