Rektors klassrumsobservation

Konceptet bygger på ett system för klassrumsobservationer som utvecklats av skolchefen för International School Bangkok, Bill Gerritz. Systematiken i klassrumsobservationerna och dess tydliga plats i utvecklingen av skolan bidrog till att ISB numer anses vara en av de ledande internationella skolorna i världen.

Det var också en av anledningarna till att Bill Gerritz blev utsedd till Superintendent of the year 2007 (Årets skolchef i världen bland internationella skolor) av Association for the advancement of international Education. Christian A. har tillsammans med Bill G. genomfört ett oräkneligt antal klassrumsobservationer och medverkat till att utveckla både observationerna och undervisningen på skolan under Christians tid i styrelsen för ISB, 2005-2007.

Utbildning för rektor i klassrumsobservation

  • Hur rektors observation och närvaro i klassrummen leder till resultat
  • Hur observationen organiseras
  • Vilken inriktning den bör ha
  • Hur den följs upp