Styrelseerfarenhet

Christian har suttit i två olika skolstyrelser, båda med internationell prägel.

Hans första styrelseuppdrag var för International School Bangkok där han var en del av styrelsen mellan 2005 och 2007. Utöver styrelsearbetet deltog Christian även i revisionen av skolans ”Vision and Mission”, startade utskottet för styrelsens utvecklingsarbete och arbetade aktivt i skolans förberedelse inför ackrediteringen av WASC 2007-08.

2012-2013 var Christian en del av styrelsen för English School Gothenburg. Christians uppgift var att komplettera styrelsens kompetens i skolfrågor. Främst arbetade Christian med att anpassa skolan till skolförfattningarna och därmed möjliggöra för ESG att ta emot utländska elever som tillfälligt bor i Sverige.