Lärare

Christian har 10 års erfarenhet som lärare, i huvudsak på Sätilaskolan i Marks kommun. Lärarerfarenheten är starkt präglad av att i alla sammanhang arbeta i och genom arbets- och ämneslaget. Christians stora bidrag till Sätilaskolan var att utveckla elevernas möjlighet att ha inflytande över sin undervisning, miljö och skola.